• ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

  Специалности:

  Код професия

  Професия

  Код специалност

  Специалност

  СПК

  341020

  Продавач - консултант

  3410201

  Продавач - консултант

  втора

  342020

  Сътрудник в маркетингови дейности

  3420201

  Маркетингови проучвания

  втора

  345050

  Сътрудник в малък и среден бизнес

  3450501

  Малък и среден бизнес

  втора

  482020

  Оператор информационно осигуряване

  4820201

  Икономическо информационно осигуряване

  втора

  542050

  Оператор в производството на облекло

  5420501

  Производство на облекло от текстил

  втора

  543020

  Оператор в дървообработването

  5430201

  Производство на мебели

  втора

  811070

  Готвач

  8110701

  Производство на кулинарни изделия и напитки

  втора

  811080

  Сервитьор-барман

  8110801

  Обслужване на заведения в обществено хранене

  втора

  522040

  Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации

  5220401

  Топлоенергетика

  втора

  522040

  Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации

  5220403

  Хидроенергетика

  втора

  522040

  Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации

  5220406

  Газова техника

  втора

  522040

  Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации

  5220408

  Възобновяеми енергийни източници

  втора

  522040

  Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации

  5220409

  Топлотехника - топлинна, климатична, вентилационна и хладилна

  втора

  622020

  Озеленител

  6220201

  Цветарство

  втора

  622020

  Озеленител

  6220202

  Парково строителство и озеленяване

  втора

  811010

  Хотелиер

  8110103

  Организация на дейностите в места за настаняване

  втора

  811030

  Камериер

  8110301

  Хотелиерство

  първа

  213030

  Полиграфист

  2130301

  Полиграфия

  трета

  341040

  Търговски представител

  3410401

  Търговия на едро и дребно

  трета

  343010

  Финансист

  3430102

  Застрахователно и осигурително дело

  трета

  344030

  Оперативен счетоводител

  3440301

  Оперативно счетоводство

  трета

  482040

  Организатор Интернет приложения

  4820401

  Електронна търговия

  трета

  522030

  Техник на енергийни съоръжения и инсталации

  5220308

  Възобновяеми енергийни източници

  трета

  541060

  Техник-технолог по качеството на храни и напитки

  5410601

  Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки

  трета

  811010

  Хотелиер

  8110101

  Организация на хотелиерството

  трета

  811020

  Администратор в хотелиерството

  8110201

  Организация на обслужването в хотелиерството

  трета

  811060

  Ресторантьор

  8110603

  Кетеринг

  трета

  840070

  Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт

  8400701

  Експлоатация на автомобилния транспорт

  трета

  341030

  Брокер

  3410301

  Недвижими имоти

  трета

  343010

  Финансист

  3430101

  Банково дело

  трета

  543010

  Техник - технолог в дървообработването

  5430101

  Мебелно производство

  трета

  543010

  Техник - технолог в дървообработването

  5430107

  Производство на врати и прозорци

  трета

  543010

  Техник - технолог в дървообработването

  5430109

  Дърворезни и амбалажни производства

  трета

  543010

  Техник - технолог в дървообработването

  5430111

  Производство на строителни изделия от дървесина

  трета

  640010

  Ветеринарен техник

  6400101

  Ветеринарен техник

  трета

  640020

  Ветеринарен лаборант

  6400201

  Ветеринарен лаборант

  трета

  811060

  Ресторантьор

  8110602

  Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения

  трета

Skip available courses

Available courses


Европейски обучителен център

Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 Today Monday, 20 November 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30   
Skip Latest news

Latest news

(No news has been posted yet)